Gümüşün İyileştirici Etkisi ve Tarihi

Gümüşün İyileştirici Etkisi ve Tarihi

Zaten eskiçağlarda; Antik Mısır’da, Yunanistan’da, Roma’da, Çin’de, Hindistan’da, Pers İmparatorluğu’nda gümüşün şifalı etkisi biliniyordu. Paracelsus ve Hildegard von Bingen gibi ortaçağın birçok ünlü doktorları ve şifacıları gümüşü kullandı. Amerika’da ki madenciler, süte gümüş sikke koyarak bozulmamasını sağladı. Günümüzde ise gümüşün kolloidal form halinde çok daha fazlasını yapabileceği keşfedildi.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından beri kolloidal gümüşün terapötik kullanımı bilinmektedir. İngiliz Tıp Dergisi (BMJ), The Lancet ve Amerikan Tabipler Birliği Dergisi gibi ünlü Amerikan tıp dergileri, 20. yüzyılın başında kolloidal gümüş suyunun ilk bilimsel araştırmasını bildirdiler.

İlaç endüstrisi aynı zamanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Antibiyotikler icat etti ve onları patent altına aldı. Reklam önlemlerine çok yüksek miktarlarda para yatırıldı. Antibiyotiklerin ekonomik zaferi böyle başladı.

Yorum Yap